Шоколадан бүрэлт /хагас/

Description

Кэксний хэмжээ:

400 гр  - 2,000 MNT.

600 гр - 3,000 MNT.

800 гр - 4,500 MNT.

1200 гр - 6,000 MNT. нэмэгдэж тооцно. 

Энгийн бялуунуудаас сонголтоо хийн, бүтэн болон хагас шоколадан бүрэлт хийлгэж болно. Кэксний хэмжээнээс шалтгаалан шоколадан бүрэлтний үнэ өөр байдаг.