Байгууллагын логотой бялуу

Description

400 гр - 13,000 MNT.

600 гр - 18,000 MNT.

800 гр - 25,000 MNT.

1200 гр - 35,000 MNT.

Байгууллагууд өөрсдийн логово зургаар авчран, сонгосон бялуун дээрээ зуруулан чимэглүүлэх боломжтой.