Барбитай бялуу

Description

1000 гр - 35,000 MNT.

2 давхар кэксийг барбитай хэлбэрт оруулан, онцгой чимэглэнэ.