Pastie Meal / Пасти хоол/

Description

Дээрх хоол бүгд чипс, ногоон салаттай үйлчилнэ.